در جستجوی:

جستجوی "" در "خرمدشت تاکستان"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان تجهیزات 10 کارخانه 1,550,000 تومان
جستجوی "" در "ذوب آهن اصفهان"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه 1,620,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران 560,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران 893,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 تجهیزات 12 کارخانه تهران 541,200 تومان
جستجوی "" در "تعاونی فولاد علویجه"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
میلگرد آجدار فولاد یزد پروفیل 20*10 کارخانه تهران 5,300,000 تومان
جستجوی "" در "فولاد مبارکه"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران 260,000 تومان
جستجوی "" در "فولاد مبارکه "
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران 89,000 تومان
برای خرید قالب به فروشگاه تمی مراجعه نمایید.خرید قالب
+